BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 • Thứ năm, 15:36 Ngày 25/04/2019
 • Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện Báo cáo Đánh giá tác động môi trường trong các KCX-KCN ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho dự án

  Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện Báo cáo Đánh giá tác động môi trường trong các KCX-KCN TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho dự án.

  1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 do Chính Phủ ban hành, có trách nhiệm lập, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại điểm d, Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 do Bộ Tài Nguyên Môi Trường ban hành.
  2. Nơi cấp:

  + Dự án trong các KCX-KCN TP.HCM do Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cấp;

  + Dự án trên địa bàn TP.HCM sẽ do Sở Tài Nguyên Môi Trường cấp (ngoại trừ các dự án trong các KCX-KCN)

  1. Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt gồm:

  + Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT);

  + Chín (09) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn chín (09) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

  + Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác;

  + Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh;

  + Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  + Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kỹ thuật;

  + Báo cáo khảo sát địa chất công trình ;

  + Bản vẽ vị trí khu đất;

  + Bản vẽ mặt bằng tổng thể;

  + Bản vẽ thoát nước mưa;

  + Bản vẽ thoát nước thải;

  + Bản vẽ bể tự hoại;

  + Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có);

  + Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải (nếu có).

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  1. Thời gian và chi phí thực hiện: JESC sẽ báo giá và thời gian thực hiện theo từng hồ sơ cụ thể.

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ JESC:

  • Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3910 1587
  • ĐTDĐ: Mr. Thắng (0985 3685 54) – Ms. Vy (090 127 5566)

  Email: hnthang.hepza@jesc.com.vnndtvy.hepza@jesc.com.vn

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!