Bùi Long Quân

  Mã công việc

  : MS0008

  Họ và Tên

  : Bùi Long Quân

  Giới Tính

  : Nam

  Ngày Sinh

  : 22/10/1987

  Nơi Sinh

  : Lâm Đồng

  Trình độ học vấn

  : Cao đẳng

  Ngành học

  : Điện công nghiệp

  Vị trí dự tuyển

  : Nhân viên vận hành và bảo trì

  Nơi làm việc

  : Thành phố Hồ Chí Minh

Việc làm liên quan...

Võ Thị Huyền Trang

  • Giới Tính: Nữ

   Mã công việc: MS1374

   Trình độ học vấn: 12/12

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Trần Ninh Đức

  • Giới Tính: Nam

   Mã công việc: MS1373

   Trình độ học vấn: 12/12

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Danh Triều

  • Giới Tính: Nam

   Mã công việc: MS1372

   Trình độ học vấn: 12/12

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Nguyễn Thị Hồng Bảo

  • Giới Tính: Nữ

   Mã công việc: MS1371

   Trình độ học vấn: 9/12

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Ân Hoàng Oanh

  • Giới Tính: Nữ

   Mã công việc: MS1370

   Trình độ học vấn: 6/12

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Phùng Thị Phú Linh

  • Giới Tính: Nữ

   Mã công việc: MS1369

   Trình độ học vấn: 9/12

   Nơi làm việc: TP.HCM

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!