Bùi Long Quân

  Mã công việc

  : MS0008

  Họ và Tên

  : Bùi Long Quân

  Giới Tính

  : Nam

  Ngày Sinh

  : 22/10/1987

  Nơi Sinh

  : Lâm Đồng

  Trình độ học vấn

  : Cao đẳng

  Năm tốt nghiệp

  : 2008

  Ngành học

  : Điện công nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ

  : B

  Kinh nghiệm làm việc

  : 09 năm làm nhân viên vận hành

  Vị trí dự tuyển

  : Nhân viên vận hành và bảo trì

  Mức lương

  : Thỏa thuận

  Nơi làm việc

  : Thành phố Hồ Chí Minh

Việc làm liên quan...

Nhân viên

  • Họ và Tên: Ông Văn Hoành

   Mã công việc: MS5710

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Năm tốt nghiệp: 2020

   Ngành học: Cơ khí

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh trung cấp

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Nhân viên

  • Họ và Tên: Phạm Minh Quân

   Mã công việc: MS5709

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Năm tốt nghiệp: 2020

   Ngành học: Cơ khí

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh trung cấp

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Nhân viên

  • Họ và Tên: Hồ Minh Lạc

   Mã công việc: MS5708

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Năm tốt nghiệp: 2020

   Ngành học: Cơ khí

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh trung cấp

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Nhân viên

  • Họ và Tên: Cao Minh Phong

   Mã công việc: MS5707

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Năm tốt nghiệp: 2020

   Ngành học: Cơ khí

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh trung cấp

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Nhân viên

  • Họ và Tên: Nguyễn Tấn Sang

   Mã công việc: MS5706

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Năm tốt nghiệp: 2020

   Ngành học: Cơ khí

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh trung cấp

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Nhân viên

  • Họ và Tên: Huỳnh Thanh Sang

   Mã công việc: MS5705

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Năm tốt nghiệp: 2020

   Ngành học: Cơ khí

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh trung cấp

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!