Kỹ sư cơ khí

  Mã công việc

  : MS1852

  Họ và Tên

  : Bùi Trọng Nam

  Giới Tính

  : Nam

  Ngày Sinh

  : 1997

  Nơi Sinh

  : TP.HCM

  Trình độ học vấn

  : Cao đẳng

  Ngành học

  : Cơ điện tử

  Trình độ ngoại ngữ

  : Tiếng Anh Trung cấp

  Vị trí dự tuyển

  : Nhân viên

  Mức lương

  : Thỏa thuận

  Nơi làm việc

  : TP.HCM

Việc làm liên quan...

Hoàng Thị Yến

  • Họ và Tên: Hoàng Thị Yến

   Mã công việc: 5.505

   Giới Tính: Nữ

   Ngành học: QTKD

   Trình độ ngoại ngữ: Tân Bình

   Mức lương: Thỏa thuận

  Huỳnh Thị Thúy Ngọc

  • Họ và Tên: Huỳnh Thị Thúy Ngọc

   Mã công việc: 5.504

   Giới Tính: Nữ

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Ngành học: Kế toán

   Vị trí dự tuyển: Thực tập vị trí kế toán

   Mức lương: Thỏa thuận

  Đặng Tú Linh

  • Họ và Tên: Đặng Tú Linh

   Mã công việc: 5.503

   Giới Tính: Nữ

   Trình độ học vấn: Đại học

   Ngành học: Ngôn ngữ Anh

   Vị trí dự tuyển: Tư vấn

   Mức lương: Thỏa thuận

  Lê Mai Trang

  • Họ và Tên: Lê Mai Trang

   Mã công việc: 5.502

   Giới Tính: Nữ

   Trình độ học vấn: Đại học

   Ngành học: Ngôn ngữ Anh

   Mức lương: Thỏa thuận

  Nguyễn Thùy Minh Thư

  • Họ và Tên: Nguyễn Thùy Minh Thư

   Mã công việc: 5.500

   Giới Tính: Nữ

   Trình độ học vấn: Đại học

   Ngành học: Ngôn ngữ Anh

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: Tân Bình

  Nguyễn Thị Thảo Trân

  • Họ và Tên: Nguyễn Thị Thảo Trân

   Mã công việc: 5.499

   Giới Tính: Nữ

   Trình độ học vấn: Đại Học

   Ngành học: Đông Nam Á học

   Trình độ ngoại ngữ: Bằng B

   Vị trí dự tuyển: Thông dịch viên

   Mức lương: Thỏa thuận

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!