CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

 • Thứ hai, 08:20 Ngày 11/03/2019
 • Thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đã triển khai thực hiện từ tháng 10/2017 bằng cả hai hình thức nộp hồ sơ giấy trực tiếp và nộp qua mạng điện tử.

  Thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đã triển khai thực hiện từ tháng 10/2017 bằng cả hai hình thức nộp hồ sơ giấy trực tiếp và nộp qua mạng điện tử.

    Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, không mất thời gian đi lại để nộp hồ sơ giấy trực tiếp, Ban Quản lý khuyến khích doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng điện tử và làm quen với dịch vụ công trực tuyến để tiến tới hoàn toàn thực hiện thủ tục hành chính qua mạng điện tử khi có quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

    Ban Quản lý thông báo về quy trình cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử như sau:

    1.Các hồ sơ thực hiện qua mạng điện tử:

  - Đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

  - Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

  - Cấp giấy phép lao động;

  - Cấp lại giấy phép lao động;

  - Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

    2. Nguyên tắc giao dịch điện tử :

  - Thông qua Cổng thông tin điện tử là địa chỉ: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

  - Doanh nghiệp phải đăng ký tài khoản bằng email để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử (Lưu ý: phải là email chính thức của Doanh nghiệp, được thể hiện trong mẫu tờ khai khi nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động và được sử dụng xuyên suốt trong quá trình cấp giấy phép lao động qua mạng).

  - Các hồ sơ đính kèm ở dạng chứng từ giấy thì phải chuyển sang dạng chứng từ điện tử: PDF, DOC, JPG.

  - Các bước tiến hành nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn (Phụ lục II đính kèm).

    3. Quy trình thực hiện:

    Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện khai thông tin và nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử. Trong thời hạn giải quyết kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý trả lời kết quả qua thư điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Ban Quản lý trả lời kết quả qua thư điện tử cho Doanh nghiệp là hồ sơ không đạt và nêu rõ lý do.

    Bước 2: Doanh nghiệp căn cứ vào phiếu hẹn, nộp trực tiếp bản gốc hồ sơ đến Ban Quản lý để kiểm tra, đối chiếu.

    Trong thời gian không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ thì Ban Quản lý phải trả kết quả cho Doanh nghiệp.

    Trường hợp bản gốc hồ sơ không đúng với hồ sơ đã gửi qua Cổng thông tin điện tử thì Ban Quản lý trả lời trực tiếp cho Doanh nghiệp hoặc bằng văn bản hoặc qua email.

  4. Điều kiện thực hiện hồ sơ và thời gian trả lời kết quả qua mạng điện tử:

    Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH quy định điều kiện thời gian để thực hiện và thời gian trả lời kết quả qua mạng điện tử được rút ngắn so với quy định tại Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH. Bảng điều kiện và thời gian thực hiện theo Phụ lục I đính kèm.

          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, doanh nghiệp liên hệ với phòng Quản lý Lao động theo số điện thoại: 028.38290405 (nội bộ 32, 34) hoặc 028.38232575 để được hướng dẫn./.

  Nguồn http://www.hepza.hochiminhcity.gov.vn

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!