CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • Thứ năm, 11:39 Ngày 09/05/2019
 • Lập và thẩm định dự án đầu tư có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quyết định đầu tư hay dừng triển khai một dự án của chủ đầu tư. Bằng việc lập và thẩm định dự án đầu tư cho phép chủ đầu tư đánh giá về tính khả thi, mức độ hiệu quả và rủi ro có thể xảy ra của dự án từ đó đưa ra quyết định đầu tư đúng từ đầu.

  Thông tin liên hệ:

  Chị Bố Thị Kim Tuyến, điện thoại: 0352 702 596, 028.22111868;

  Email: daotao.hepza@jesc.com.vn; btktuyen.hepza@jesc.com.vn

  Hoặc đăng ký online theo địa chỉ: www.jesc.com.vn /dao-tao/khoa-huan-luyen-lap-va-tham-dinh-du-an-dau-tu

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!