• ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
  • ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng công trình trong các KCX-KCN ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều chỉnh giấy phép xây dựng cho dự án.

 • CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 • CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
  • CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

       Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng công trình trong các KCX-KCN ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cấp giấy phép xây dựng cho dự án.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!