• BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
  • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện Báo cáo Đánh giá tác động môi trường trong các KCX-KCN ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho dự án

 • KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  • KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường trong các KCX-KCN ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường cho dự án.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!