• THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
  • THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Việt Nam đang trở thành một thị trường lao động tiềm năng thu hút nhiều lao động nước ngoài. Để một người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam thì người đó cần có Giấy phép lao động (Work Permit) - đây được xem là một căn cứ cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

 • CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
  • CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

   Thứ hai, Ngày 11/03/2019

   Thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đã triển khai thực hiện từ tháng 10/2017 bằng cả hai hình thức nộp hồ sơ giấy trực tiếp và nộp qua mạng điện tử.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!