Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí minh được thành lập theo Quyết định 7019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Thông tin các khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Trung tâm Giới thiệu việc làm các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố.

I. Địa chỉ trụ sở.

Trụ sở chính:
35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-8)39101587 – 39105294 - 39101053 .
Fax: (84-8) 38232573 - 38294268 .
Email: hepza.jesc@gmail.com - Website: www.hepzaesc.org.vn - www.hcmizones.org.vn

Văn phòng Giới thiệu việc làm khu chế xuất Tân Thuận:
Tòa nhà hành chính khu chế xuất Tân Thuận (TTC), Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
Điện thoại: (84-8) 3770 1444 – 3770 0042.
Fax: (84-8) 3770 0401.

Văn phòng Giới thiệu việc làm khu chế xuất Linh Trung :
KCX Sài gòn - Linh Trung, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
Điện thoại: (84-8) 3724 1802.
Fax: (84-8) 3896 2358.

II. Chức năng của Trung tâm.

Thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh:

 • Cung ứng lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Tổ chức hoặc liên kết tổ chức các khóa ngắn hạn về kỹ năng mềm, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ, tay nghề và tư vấn hướng nghiệp cho người lao động.
 • Tư vấn các chính sách trong lĩnh vực lao động.
 • Nghiên cứu, thu thập và cung cấp thông tin về thị trường lao động (nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công)

Thực hiện một số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh:

 • Tổ chức, phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị theo nhu cầu của doanh nghiệp khu chế xuất và công nghiệp liên quan đến việc phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, thuế, xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu, lao động.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh, đầu tư, xây dựng, môi trường.

Tổng hợp thông tin về những vướng mắc, nhu cầu cần được hỗ trợ của doanh nghiệp và tham mưu cho Ban Quản lý các giải pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp KCX-KCN.

III. Hoạt động Giới thiệu việc làm.

 • Trung tâm là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, nhằm phục vụ tốt nhất cho lợi ích của các doanh nghiệp KCX & KCN cũng như lợi ích của người lao động;
 • Trung tâm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ chuyên môn, cấp quản lý và cung ứng lao động theo yêu cầu đặt hàng đào tạo của doanh nghiệp.
 • Trung tâm là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, kết nối hỗ trợ vị trí thực tập cho học sinh/ sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp trong KCX/KCN. Qua đó giúp học sinh/sinh viên có được kinh nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp góp phần ổn định nguồn nhân lực phục vụ doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp;
 • Liên kết, phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và Trung tâm dạy nghề trong và ngoài thành phố để tạo nguồn nhân lực cung ứng phục vụ doanh nghiệp hiện hữu và các nhà đầu tư mới.

IV. Hoạt động đào tạo.

 • Tổ chức, liên kết tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ, tay nghề, tư vấn các lớp đào tạo cho doanh nghiệp và các đối tượng có nhu cầu tham gia các lớp đào tạo; Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ có liên quan về việc thực hiện các chính sách pháp luật như đầu tư, thương mại, thuế, xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu, lao
 • Các chương trình đào tạo: Tổ chức các lớp tập huấn về An toàn lao động cho cán bộ quản lý và người sử dụng lao động; An toàn lao động cho cán bộ an toàn; An toàn lao động cho người lao động; An toàn điện; An toàn thiết bị nâng; An toàn thiết bị áp lực; An toàn sử dụng hóa chất; An toàn vệ sinh thực phẩm; Sơ cấp cứu tai nạn lao động; Hướng dẫn Bộ Luật lao động & Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp; Nghiệp vụ PCCC; Nghiệp vụ bảo vệ; Bồi dưỡng kế toán thuế; Kiểm toán, quản lý năng lượng; Quản lý kho bãi vật tư; nghiệp vụ quản lý nhân sự; Kỹ thuật vận hành lái xe nâng và các khóa tập huấn theo nhu cầu doanh nghiệp.

V. Hoạt động Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp như:

 • Thực hiện về giới thiệu, quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp; dịch vụ về giải quyết hồ sơ giản tiến độ, chấm dứt hoạt động và giải thể doanh nghiệp;
 • Thực hiện các dịch vụ cấp Giấy phép xây dựng, sở hữu công trình và các dịch vụ khác có liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong KCX/KCN
 • Thực hiện các loại dịch vụ về môi trường như: báo cáo đánh giá tác động môi trường; bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của các dự án đầu tư; các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường (khi có yêu cầu của doanh nghiệp);
 • Thực hiện các dịch vụ về giấy phép lao động như: cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài; các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực lao động.
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!