• ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
  • ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng công trình trong các KCX-KCN ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều chỉnh giấy phép xây dựng cho dự án.

 • CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 • THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
  • THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy chữa cháy trong các KCX-KCN ở TP.HCM, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy chữa cháy cho dự án.

 • CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
  • CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

       Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng công trình trong các KCX-KCN ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cấp giấy phép xây dựng cho dự án.

 • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
  • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện Báo cáo Đánh giá tác động môi trường trong các KCX-KCN ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho dự án

 • KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  • KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường trong các KCX-KCN ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường cho dự án.

 • ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
  • ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các KCX-KCN ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 • THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
  • THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Việt Nam đang trở thành một thị trường lao động tiềm năng thu hút nhiều lao động nước ngoài. Để một người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam thì người đó cần có Giấy phép lao động (Work Permit) - đây được xem là một căn cứ cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

 • THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
  • THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Hồ sơ, thủ tục khi thay đổi đại diện pháp luật cho từng loại hình doanh nghiệp khác nhau và phức tạp, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc điều chỉnh này.

 • CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
  • CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

   Thứ hai, Ngày 11/03/2019

   Thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đã triển khai thực hiện từ tháng 10/2017 bằng cả hai hình thức nộp hồ sơ giấy trực tiếp và nộp qua mạng điện tử.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!