• CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
  • CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

   Thứ hai, Ngày 11/03/2019

   Thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đã triển khai thực hiện từ tháng 10/2017 bằng cả hai hình thức nộp hồ sơ giấy trực tiếp và nộp qua mạng điện tử.

 • Quy trình thực hiện cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
  • CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

   Thứ hai, Ngày 11/03/2019

   (Quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014).

 • BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ
 • CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  • CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

   Thứ hai, Ngày 11/03/2019

   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCX – KCN thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong qua trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành...

 • DANH BẠ DOANH NGHIỆP CÁC KCX - KCN TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM 2018 - 2020
 • Tư vấn hồ sơ đầu tư
  • Tư vấn hồ sơ đầu tư

   Thứ ba, Ngày 24/07/2018

   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư dự án trong các khu chế xuất, khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến quý doanh nghiệp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều chỉnh các loại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khu chế xuất, khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh.

 • Dịch vụ điều chỉnh giấy tờ
 • HỘI THẢO “KIỂM SOÁT RỦI RO CHUYỂN GIÁ VÀ NHẬN DIỆN SAI SÓT TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH”
  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!