HỘI THẢO “KIỂM SOÁT RỦI RO CHUYỂN GIÁ VÀ NHẬN DIỆN SAI SÓT TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH”

 • Thứ ba, 08:22 Ngày 24/07/2018
 • Ngày 11/7/2018, tại 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM phối hợp cùng Công ty RSM Việt Nam

  Ngày 11/7/2018, tại 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM phối hợp cùng Công ty RSM Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Kiểm soát rủi ro chuyển giá và nhận diện sai sót trong Báo cáo tài chính” với sự trình bày của ông Lê Khánh Lâm - Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Dịch vụ Thuế và tư vấn và ông Đặng Xuân Cảnh - Tổng Giám đốc RSM Việt Nam, phụ trách mảng Dịch vụ Kiểm toán. Buổi Hội thảo diễn ra với sự tham dự của hơn 80 anh/chị hiện đang là Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, phụ trách tài chính kế toán, đại diện các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong và ngoài Khu chế xuất- Khu công nghiệp TP.HCM.

  Tại buổi hội thảo, các diễn giả đã phân tích về 15 kế hoạch hành động của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Các kế hoạch hành động này giúp thiết lập sự đồng bộ và gắn kết về thuế doanh nghiệp giữa các hệ thống thuế đa quốc gia, gia tăng sự minh bạch đồng thời thay đổi các chính sách thuế thành các quy định bắt buộc về thuế. Có thể thấy rằng không phải tất cả các kế hoạch hành động đều ảnh hưởng đến quy định thuế Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên nhiều khả năng một vài kế hoạch hành động sẽ có những tác động nhất định đến Việt Nam. Theo bối cảnh đó, vừa qua chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP ban hành ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và tiếp theo đó là Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều từ Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Hai văn bản này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hệ thống pháp luật giao dịch liên kết tại Việt Nam thông qua mở rộng phạm vi định nghĩa đối với quy định hiện hành, đồng thời đưa ra một số khái niệm mới về xác định giá giao dịch liên kết và yêu cầu hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

  Phần hỏi đáp diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi của doanh nghiệp về chương trình hành động chống xói mòn cơ sở thu thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting) cũng như làm thế nào để doanh nghiệp hiểu đúng để áp dụng các quy định của Thông tư 41 và Nghị định 20. Kết thúc buổi hội thảo, các thành viên tham dự mong muốn Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM có thêm nhiều buổi hội thảo mang tính chuyên đề kịp thời như trên được tổ chức thường xuyên nhằm có cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm.

  Bài viết liên quan

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!