Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động dành cho cán bộ quản lý

 • Thứ ba, 08:58 Ngày 24/07/2018
 • Thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người làm công tác quản lý. Đồng thời nhằm trang bị cho cán bộ làm công tác quản lý và người sử dụng lao động tại Doanh nghiệp kiến thức về cách thức và nguyên tắc hoạt động của mạng lưới an toàn lao động, vệ sinh lao động, những nguyên lý cơ bản trong tổ chức sản xuất nhằm hạn chế tai nạn lao động đồng thời nắm được các nguyên tắc làm việc an toàn. Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các KCX và CN TPHCM tổ chức khóa huấn luyện "Kiến thức an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ làm công tác quản lý và người sử dụng lao động" như sau:
  1.Đối tượng huấn luyện: (NHÓM 1)
  - Người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp.
  - Người phụ trách công tác hành chính, nhân sự.
  - Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.
  2. Nội dung huấn luyện: (đính kèm phụ lục).
  3. Thời lượng huấn luyện: 02 ngày.
  4. Thời gian: 08h00 đến 16h00 vào ngày 21 và 22 tháng 4 năm 2015
  5. Địa điểm: Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ
  Số 02 Mai Thị Lựu, Phường Đa kao, Quận 1, TP.HCM
  6. Mức học phí: 500.000 đồng/ học viên.
  Ghi chú: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận.
  - Khi đi học mỗi học viên mang theo 02 tấm hình 3´ 4cm để làm giấy chứng nhận.
  - Ngoài khóa huấn luyện trên, Trung tâm có huấn luyện các lớp về an toàn vệ sinh lao động tại Doanh nghiệp theo yêu cầu.

  Doanh nghiệp có nhu cầu cử cán bộ tham gia khoá học, vui lòng điền đăng ký gửi về văn phòng Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp Hepza.

  Số: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM

  ĐT: 38232573 – 39105294 - 39101587 Fax: 38232573

  CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

  AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

  VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

  Đơn vị tổ chức tập huấn: Trung tâm DVVL &HTDN HEPZA.

  Thời gian: Ngày  21  và  22  tháng  4  năm 2015.

  Địa điểm: Số 02 Mai Thị Lựu, P. Đakao, Q.1

  Nội dung và thời lượng tập huấn: NHÓM 1

   

  TT

  Nội dung

  Thời gian (Phút)

  A

  Hệ thống văn bản pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động

  180

  B

  Tổ chức và hoạt động của hội đồng bảo hộ lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Kiểm tra và đánh giá hệ thống bảo hộ lao động.

  180

  C

  Quản lý an toàn:

  - Các yếu tố nguy hiểm trong lao động.

  - Vấn đề quản lý, thiết kế máy móc và yếu tố con người.

  - Đánh giá rủi ro.

  180

  D

  Giới thiệu các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

  - Các kiến thức cơ bản về thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

  - Kiến thức căn bản về các chất độc hại.

  180

   

  Bài viết liên quan

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!