HUẤN LUYỆN LỚP AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1 TẠI CÔNG TY TNHH NIKKISO VIỆT NAM

 • Thứ tư, 17:17 Ngày 29/08/2018
 • Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện đào tạo An toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

  Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (JESC) đã tổ chức lớp An toàn, vệ sinh lao động cho Nhóm 1 với số lượng 19 học viên tại Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam thuộc Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 vào ngày 27 tháng 8 năm 2018.

  KIM TUYẾN

  Bài viết liên quan

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!