Nhân viên/ Công nhân

  Mã công việc

  : MS1805

  Họ và Tên

  : Huỳnh Phước Sang

  Giới Tính

  : Nam

  Ngày Sinh

  : 1980

  Nơi Sinh

  : Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7

  Trình độ học vấn

  : 9/12

  Kinh nghiệm làm việc

  : 3 năm

  Vị trí dự tuyển

  : Nhân viên, công nhân

  Mức lương

  : 4.500.000

  Nơi làm việc

  : TP.HCM

Việc làm liên quan...

Công nhân

  • Họ và Tên: Bùi Minh Tâm

   Mã công việc: MS4095

   Trình độ học vấn: 12/12

   Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Trương Hoàng Anh Vũ

   Mã công việc: MS4094

   Trình độ học vấn: 12/12

   Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Hoàng Ngọc Ánh

   Mã công việc: MS4093

   Trình độ học vấn: 12/12

   Kinh nghiệm làm việc: 2 năm

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Lê Thị Ngọc

   Mã công việc: MS4092

   Trình độ học vấn: 12/12

   Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Trần Thị Quỳnh Như

   Mã công việc: MS4091

   Trình độ học vấn: 12/12

   Kinh nghiệm làm việc: 2 năm

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Trần Văn Vinh

   Mã công việc: MS4090

   Trình độ học vấn: 12/12

   Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!