Kỹ sư cơ khí

  Mã công việc

  : MS1853

  Họ và Tên

  : Nguyễn Bá Quang Tri

  Giới Tính

  : Nam

  Ngày Sinh

  : 1996

  Nơi Sinh

  : Bình Thuận

  Trình độ học vấn

  : Cao đẳng

  Ngành học

  : Cơ điện tử

  Trình độ ngoại ngữ

  : Tiếng Anh Trung cấp

  Vị trí dự tuyển

  : Nhân viên

  Mức lương

  : Thỏa thuận

  Nơi làm việc

  : TP.HCM

Việc làm liên quan...

Công nhân

  • Họ và Tên: Nguyễn Lê Anh Thư

   Mã công việc: MS3510

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Phổ thông trung học

   Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

   Vị trí dự tuyển: Công nhân

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Nguyễn Trâm Anh

   Mã công việc: MS3509

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: 9/12

   Kinh nghiệm làm việc: 4 năm

   Vị trí dự tuyển: Công nhân

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Nguyễn Thị Bích Vân

   Mã công việc: MS3508

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Phổ thông trung học

   Kinh nghiệm làm việc: 2 năm

   Vị trí dự tuyển: Công nhân

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Nguyễn Văn Giỏi

   Mã công việc: MS3507

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: 8/12

   Kinh nghiệm làm việc: 0 năm

   Vị trí dự tuyển: Công nhân

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Võ Thị Cẩm Tiên

   Mã công việc: MS3506

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Phổ thông trung học

   Kinh nghiệm làm việc: 2 năm

   Vị trí dự tuyển: Công nhân

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Nguyễn Dương Lý

   Mã công việc: MS3505

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Phổ thông trung học

   Kinh nghiệm làm việc: 2 năm

   Vị trí dự tuyển: Công nhân

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!