Nguyễn Thị Dụi

  Họ và Tên

  : Nguyễn Thị Dụi

  Giới Tính

  : Nữ

  Ngày Sinh

  : 1997

  Nơi Sinh

  : Nam Định

  Trình độ học vấn

  : Cao đẳng

  Ngành học

  : Tiếng anh Thương mại

  Vị trí dự tuyển

  : Nhân viên

  Mức lương

  : Thỏa thuận

  Nơi làm việc

  : TP.HCM

Việc làm liên quan...

Công nhân

  • Họ và Tên: Ninh Vũ Hoàng

   Mã công việc: MS5436

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Đại học trở lên

   Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Nguyễn Hoàng Vũ

   Mã công việc: MS5435

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: CN kỹ thuật không bằng cấp

   Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Lê Thành Tựu

   Mã công việc: MS5434

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Đại học trở lên

   Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Trương Quốc Dũng

   Mã công việc: MS5433

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Trung cấp

   Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Phạm Văn Đông

   Mã công việc: MS5432

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Trung cấp

   Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Công nhân

  • Họ và Tên: Phan Thị Bích Thảo

   Mã công việc: MS5431

   Giới Tính: Nữ

   Trình độ học vấn: Trung cấp

   Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

   Vị trí dự tuyển: Nhân viên

   Mức lương: Thỏa thuận

   Nơi làm việc: TP.HCM

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!