Kỹ sư điện tử

  Mã công việc

  : MS1857

  Họ và Tên

  : Nguyễn Trung Hải

  Giới Tính

  : Nam

  Ngày Sinh

  : 1998

  Nơi Sinh

  : TP. HCM

  Trình độ học vấn

  : Cao đẳng

  Ngành học

  : Cơ điện tử

  Trình độ ngoại ngữ

  : Tiếng Anh Trung cấp

  Vị trí dự tuyển

  : Nhân viên

  Mức lương

  : Thỏa thuận

  Nơi làm việc

  : TP.HCM

Việc làm liên quan...

Nguyễn Thị Thảo Duyên

  • Họ và Tên: Nguyễn Thị Thảo Duyên

   Mã công việc: MS5652

   Giới Tính: Nữ

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Ngành học: Hóa chất

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Vị trí dự tuyển: QA/QC

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Trần Phước Quang

  • Họ và Tên: Trần Phước Quang

   Mã công việc: MS5651

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Đại học

   Ngành học: CNTT

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Vị trí dự tuyển: IT

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Nguyễn Kim

  • Họ và Tên: Nguyễn Kim

   Mã công việc: MS5650

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Đại học

   Ngành học: CNTT

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Vị trí dự tuyển: IT

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Lê Thị Thanh Duyên

  • Họ và Tên: Lê Thị Thanh Duyên

   Mã công việc: MS5649

   Giới Tính: Nữ

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Ngành học: Công nghệ sinh học

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Vị trí dự tuyển: QA/QC

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Võ Bá Quyền

  • Họ và Tên: Võ Bá Quyền

   Mã công việc: MS5648

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Đại học

   Ngành học: IT

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Vị trí dự tuyển: IT

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Nguyễn Thế Nhân

  • Họ và Tên: Nguyễn Thế Nhân

   Mã công việc: MS5647

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Ngành học: CNTT

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Vị trí dự tuyển: IT

   Nơi làm việc: TP.HCM

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!