Quy trình thực hiện cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Thứ hai, 08:21 Ngày 11/03/2019
 • Thực hiện theo quy định Luật Đầu tư, Điều 23 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

  Thực hiện theo quy định Luật Đầu tư, Điều 23 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông báo tới Quý Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy trình thực hiện cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

  a) Trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi) và và nhận mã khai hồ sơ trực tuyến. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư (Ban Quản lý).

  b) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản tạm thời để truy cập hệ thống. Tài khoản tạm thời được sử dụng để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ và chỉ có hiệu lực trong quá trình xử lý hồ sơ.

  Ban Quản lý thông báo tới Quý doanh nghiệp để triển khai, thực hiện đúng quy định.

  Theo http://www.hepza.hochiminhcity.gov.vn

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!