Nguyễn Thị Thảo Duyên

  • Họ và Tên: Nguyễn Thị Thảo Duyên

   Mã công việc: MS5652

   Vị trí dự tuyển: QA/QC

   Giới Tính: Nữ

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Ngành học: Hóa chất

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Trần Phước Quang

  • Họ và Tên: Trần Phước Quang

   Mã công việc: MS5651

   Vị trí dự tuyển: IT

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Đại học

   Ngành học: CNTT

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Nguyễn Kim

  • Họ và Tên: Nguyễn Kim

   Mã công việc: MS5650

   Vị trí dự tuyển: IT

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Đại học

   Ngành học: CNTT

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Lê Thị Thanh Duyên

  • Họ và Tên: Lê Thị Thanh Duyên

   Mã công việc: MS5649

   Vị trí dự tuyển: QA/QC

   Giới Tính: Nữ

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Ngành học: Công nghệ sinh học

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Võ Bá Quyền

  • Họ và Tên: Võ Bá Quyền

   Mã công việc: MS5648

   Vị trí dự tuyển: IT

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Đại học

   Ngành học: IT

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Nguyễn Thế Nhân

  • Họ và Tên: Nguyễn Thế Nhân

   Mã công việc: MS5647

   Vị trí dự tuyển: IT

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Ngành học: CNTT

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Đặng Thanh Tâm

  • Họ và Tên: Đặng Thanh Tâm

   Mã công việc: MS5646

   Vị trí dự tuyển: Kỹ thuật viên

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Đại học

   Ngành học: Điện tử viễn thông

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Lê Văn Phong

  • Họ và Tên: Lê Văn Phong

   Mã công việc: MS5645

   Vị trí dự tuyển: Kỹ thuật viên

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Ngành học: Điện công nghiệp

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Đặng Thanh Tâm

  • Họ và Tên: Đặng Thanh Tâm

   Mã công việc: MS5644

   Vị trí dự tuyển: Kỹ thuật viên

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Đại học

   Ngành học: Điện tử viễn thông

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Lâm Thị Tuyết Trinh

  • Họ và Tên: Lâm Thị Tuyết Trinh

   Mã công việc: MS5643

   Vị trí dự tuyển: Kỹ thuật viên

   Giới Tính: Nữ

   Trình độ học vấn: Đại học

   Ngành học: Kỹ thuật điện tử

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Vũ Lâm Phong

  • Họ và Tên: Vũ Lâm Phong

   Mã công việc: MS5642

   Vị trí dự tuyển: Kỹ thuật viên

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Ngành học: Kỹ thuật điện tử

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Nơi làm việc: TP.HCM

  Đinh Như Ái

  • Họ và Tên: Đinh Như Ái

   Mã công việc: MS5641

   Vị trí dự tuyển: Kỹ thuật viên

   Giới Tính: Nam

   Trình độ học vấn: Cao đẳng

   Ngành học: Cơ khí

   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản

   Nơi làm việc: TP.HCM

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!