Tập huấn Bảo vệ môi trường “Quản lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải y tế”

  • Thứ ba, 20:44 Ngày 18/06/2019
  • Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường theo quy định của nhà nước, qua đó giúp doanh nghiệp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế rủi ro về pháp lý, quan trọng nhất là khi làm tốt công tác bảo vệ môi trường, doanh nghiệp còn đạt được hiệu quả cao về kinh tế. Nắm được tình hình chung của các doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức lớp tập huấn Bảo vệ môi trường.....

    Tải PHIẾU ĐĂNG KÝ đính kèm TẠI ĐÂY

    ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
    Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!