• Quy định mới về xét tuyển viên chức từ năm 2019
  • CÁC DỊCH VỤ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục pháp lý
  • Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
  • Tiếp đoàn Hiệp hội phát triển công nghiệp quang tử học Hàn Quốc (KAPID)
  • TĂNG LƯƠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỪ 1/7/2018
  • Thông báo xét tuyển viên chức và cộng tác viên năm 2018 của Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
    ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
    Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!