TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG III HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ (JESC) TRONG ĐÀO TẠO VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

 • Thứ năm, 15:28 Ngày 04/10/2018
 • Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (JESC) đã ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III...

  Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (JESC) đã ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III. Hai bên thống nhất thực hiện các nội dung về kết nối đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực, thực tập kiến tập cho sinh viên của nhà trường và các dự án trong và ngoài hệ thống khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

  Trong buổi ký kết này, bà Nguyễn Ngọc Điệp – Giám đốc JESC đã giới thiệu các chương trình hợp tác huấn luyện mà JESC và các trường đang thực hiện như: An toàn lao động, Luật lao động và nhiều lớp Kỹ năng mềm khác. Thông qua các chương trình huấn luyện này, JESC sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn cho sinh viên các kiến thức cơ bản cần thiết làm hành trang chuẩn bị làm việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

  Sự hợp tác này hướng đến mục tiêu phối hợp giữa Trung tâm và nhà trường trong việc giải quyết việc làm cho sinh viên đáp ứng theo nhu cầu của xã hội./.

  Ảnh: Bà Nguyễn Ngọc Điệp – Giám đốc JESC thăm và làm việc tại Khoa Cơ khí – Chế tạo.

  Ảnh: ThS. Vũ Đức Thiệu – Hiệu trưởng giới thiệu các ngành nghề đang đào tạo và nhu cầu hợp tác trong đào tạo và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

  Ảnh: JESC ký kết Hợp đồng hợp tác với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (JESC) đã ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III. Hai bên thống nhất thực hiện các nội dung về kết nối đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực, thực tập kiến tập cho sinh viên của nhà trường và các dự án trong và ngoài hệ thống khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

  Trong buổi ký kết này, bà Nguyễn Ngọc Điệp – Giám đốc JESC đã giới thiệu các chương trình hợp tác huấn luyện mà JESC và các trường đang thực hiện như: An toàn lao động, Luật lao động và nhiều lớp Kỹ năng mềm khác. Thông qua các chương trình huấn luyện này, JESC sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn cho sinh viên các kiến thức cơ bản cần thiết làm hành trang chuẩn bị làm việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

  Sự hợp tác này hướng đến mục tiêu phối hợp giữa Trung tâm và nhà trường trong việc giải quyết việc làm cho sinh viên đáp ứng theo nhu cầu của xã hội./.

  Ảnh: Bà Nguyễn Ngọc Điệp – Giám đốc JESC thăm và làm việc tại Khoa Cơ khí – Chế tạo.

  Ảnh: ThS. Vũ Đức Thiệu – Hiệu trưởng giới thiệu các ngành nghề đang đào tạo và nhu cầu hợp tác trong đào tạo và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

  Ảnh: JESC ký kết Hợp đồng hợp tác với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

  Tin: KIM TUYẾN

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!