• ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
  • ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các KCX-KCN ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 • THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
  • THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

   Thứ năm, Ngày 25/04/2019

   Hồ sơ, thủ tục khi thay đổi đại diện pháp luật cho từng loại hình doanh nghiệp khác nhau và phức tạp, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc điều chỉnh này.

 • Quy trình thực hiện cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
  • CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

   Thứ hai, Ngày 11/03/2019

   (Quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014).

 • BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ
 • Tư vấn hồ sơ đầu tư
  • Tư vấn hồ sơ đầu tư

   Thứ ba, Ngày 24/07/2018

   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư dự án trong các khu chế xuất, khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (JESC) cung cấp đến quý doanh nghiệp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều chỉnh các loại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khu chế xuất, khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!